ILOŚĆ OSÓB
ARKUSZ
CENA
1 osoba
format A3 150zł
1 osoba
format A2 180zł
2 osoby
format A2 200zł
3 osoby format A2 250zł
4 osoby format 50x65cm 300zł

*Portrety par wykonywane są na formacie nie mniejszym niż A2.